Duyurular

 

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler Yapıldı
Tarih: 08.08.2019
Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda, Değişiklikler Yapılmıştır!
Tarih: 27.06.2019
Yapım Sözleşmelerinde, Hakedişten Yapılacak Nakit Kesintilerinin Teminat Mektubu İle Değiştirilmesine Yönelik, Kamu İhale Kurulu'nun Düzenleyici Kararı Yayımlandı
Tarih: Haziran 2019
İhale Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde, Yeni Değişiklikler Yapıldı
Tarih: 13.06.2019
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde, Kıdem Tazminatı Kapsamında Önemli Değişiklikler Yapıldı
Tarih: 22.02.2019
2019 Yılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Parasal Limitler Belirlendi
Tarih: 25.01.2019
Akaryakıtta "Eşel Mobil Sisteme (Hareketli Ölçek )" Bağlı Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Kamu İhale Kurulunun 2018/Dk.D-405 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı Yayımlandı!
Tarih: 27.12.2018
Belediyeler ve Bunlara Bağlı Birlik, Müessese ve İşletmelerin Yasaklama Yetkileri, İçişleri Bakanlığından Alınıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir!
Tarih: 10.12.2018
Yuvarlama ve Aritmetik Hatanın Düzeltilmesi Konusunda Yapılan Değişiklik İptal Edilmişti! Bu Kez de İptal Edilen Değişiklik, Yeniden Yapıldı!
Tarih: 20.11.2018
TOKİ sözleşmelerinin tasfiyesi kapsamındaki, Cumhurbaşkanınca yapılan düzenlemeler neler getiriyor?
Tarih: 31.10.2018
Elektrik Alımlarındaki Fiyat Farkı Uygulaması ile İlgili Kurul Düzenleyici Kararı Yayınlandı
Tarih: 19.10.2018
Cumhurbaşkanı'nın orta vadeli mali planları yayınlandı. Bu planların, ihale sistemimizdeki etkileri ne olacak?
Tarih: 11.10.2018
"Kamuda Tasarruf, Kamu İhalelerinin Düzene Sokulması İle Mümkündür" Konulu Makale Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır
Tarih: 06.10.2018
"İhalelerde 2018 Yılının İlk Altı Ayı Verileri, Ne Anlatıyor, Sorunların Çözümü Ne Olmalıdır? " Konulu Makalemiz Dünya Gazetesinde Yayınlanmıştır
Tarih: 29.09.2018
AB İlerleme Raporu Yayınlandı. İhalelerle İlgili Neler Tavsiye Ediliyor?
Tarih: 2018
Yolsuzluk Endeksi Yayınlandı: Türkiye AB Ülkeleri Arasında Sonuncu, OECD Ülkeleri Arasında Sondan İkinci!
Tarih: Haziran 2018