4734 sayılı Kanun kapsamındaki Kamu İdareleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, ihale yaparak piyasadan almaktadır.

Alımı yapılan yapım işlerinde; iş artışı ve eksilişi, revize iş programı, proje değişiklikleri, fiyat farkı ve hakediş verilmesi, geçici kabul işlemleri, kesin kabul işlemleri gibi uygulamalarda, İdare ile Yüklenici arasında sıklıkla uyuşmazlık yaşandığı bilinmektedir.

Kamu İdareleri tarafından alımı yapılan yapım işi ihaleleri ve sözleşme sürecinin ise;

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,
  • Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile
  • Kamu İhale Genel Tebliği

hükümlerine uygun olması gerekmektedir.   

Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, yapım işleri ihale ve sözleşme sürecindeki uygulamalarda  uzman kadromuz ve hukukçularımızla, danışmanlık yapmaktayız. İdare ile yaşanan uyuşmazlıklarda ise hukuki çözümler üretmekteyiz.