Kılıç Hukuk Danışmanlık Ofisi

İhale Uygulamaları ve Hak Arama Yöntemleri

Sözleşme Uygulamalarında Hukuki Çözümler

Yasaklama ve Teminatın Gelir Kaydedilmesinde Dava Sürecinin Takibi

Hakediş ve Fiyat Farkı Uygulamalarında, Yüklenicilerin Hak Kaybının Önlenmesi

Muayene ve Kabul İşlemlerindeki Uyuşmazlıkların Hukuksal Çözümü

Hizmet Alımları ve İş Hukuku Kapsamındaki Dava Süreçlerinin Takibi

Yapım İşlerinde İş Artışı, Revize İşler ve Hakediş Uygulamalarında Hak Kaybının Önlenmesi

Kamu Taahhüt Şirketlerinde Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme İşlemleri

İhaleye Fesat ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçlarında Dava Sürecinin Takibi

Kamu Taahhüt Firmalarının Vergi Muafiyetleri ile Vergi Alacaklarında Hak Kaybının Önlenmesi

Kamu Taşınmazlarının Kiralanması ve Satışıyla İlgili Uyuşmazlıklarda Dava Sürecinin Takip Edilmesi

Çalışma Alanları