Sözleşme Damga Vergisinin İadesi ile Uluslararası İhalelerin Damga Vergisi ve 

Harç İstisnalarının Kaldırılması Hakkındaki Kanun Değişiklikleri Yürürlüğe Girmiştir

 

            7491 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikler kapsamında;

  

1.         488 sayılı Damga Vergisi Kanununda 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihale kararına ait damga vergisini iade edilmesine yönelik düzenlemeye “sözleşmeye ait damga vergisi” de eklenmiştir. 

            Buna göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunacaktır (Değişikliğin yürürlük tarihi 28 Aralık 2023).

 

2.         Cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlar ile Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımları kapsamında düzenlenen “Uluslararası İhalelerin[1]”, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerinden muaf olma durumu iptal edilmiştir. 

            Yeni düzenleme ile bu kapsamdaki ihalelerden “yabancı para ile finanse edilenler” ve/veya “yabancı paraya isabet eden oranda” şartlarını sağlayanlar için muafiyet devam etmektedir. 

Ancak, Döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik yayımlanan “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği”nde” söz konusu yeni düzenlemeye aykırı olmayan hususlar geçerli olup tebliğ ile ilgili değişiklik de ayrıca beklenmektedir.  

            Yapılan değişiklik, 28 Aralık 2023 tarihinden sonra çıkılan ihalelere uygulanmak üzere 28 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

3.         Yukarıda bilgilendirilmesi yapılan konular hakkında profesyonel, tecrübeli ve uzman personelimiz vereceği destek için Kılıç Hukuk Ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 28.12.2023

 

Dr.Emrah KESGİN

Maliye ve Vergi Uzmanı

 

 

 

[1] Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ihaleyi ifade etmektedir.

Sözleşme Damga Vergisinin İadesi ile Uluslararası İhalelerin İstisnalarının Kaldırılması Hakkındaki Kanun Değişiklikleri Yürürlüğe Girmiştir
28

Dec